Månadens vara

Varje månad har vi ”Månadens vara”  som vi säljer till starkt reducerat pris. Det blir en artikel för er att kunna ha lite extra marginal på och kanske kunna göra något extra med.